Produktsøk

Småbarnssang

Skriv utE-post
Grunnpris kr 300,00
Grunnpris inkl. mva
Utsalgspris kr 300,00
Mva-beløp
Beskrivelse

Barn i alderen 1-5 år har andre forutsetninger for sang enn barn i skolealder. Lek, bevegelse og sprudlende musikkglede står i fokus.

I boka Småbarnssang av Randi Clausen Aarflot (red), kan du lese om hvordan du tilrettelegger for inspirerende småbarnssangsamlinger. Boka er delt inn i syv kapitler: 

1. Musikk med førskolebarn, av Randi Clausen Aarflot.
2. Planlegg i tråd med barnas utvikling, av Randi Clausen Aarflot.
3. Barnestemmen, av Randi Clausen Aarflot.
4. Musikk og bevegelse, av Tove Doornbos
5. Spill og spillaktiviteter, av Tove Doornbos
6. Hvordan lager vi gode samlinger? av Randi Clausen Aarflot.
7. Sanger, av Carl-Andreas Næss, Grethe Myhre Skottene og Randi Clausen Aarflot