Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig

Generalsekretær Nils Hidle er på vegne av Ung kirkesang behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. 

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer;
Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, fødselsdato, og lagstilknytning
Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk fra vår nettbutikk, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser som medlemsorganisasjon i forhold til deg og myndighetene.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt medlemskap, og eventuelt som deltwakar eller kunde når det gjelder kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse og fødselsdato benyttes for å ivareta dine interesser som medlem, som deltaker eller som kunde . Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen.

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt medlemskap eller dine kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen. Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og tilbud spesielt tilpasset deg som medlem eller bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Innhenting av personopplysninger

Alternativ 1: Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med ditt medlemskap eller kjøp.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies i vår nettbutikk for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. 

Sletting av personopplysninger

Opplysninger i forbindelse med medlemskap blir lagret så lenge som det er nødvendig ifht tilskuddsordningenes krav,

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud

Vi har et personvernombud, Johanne Stafsnes, johanne@sang.no som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

Personvernombud: johanne@sang.no

Postadresse:
Ung kirkesang
Konsul Wildsvei 1
4621 Kristiansand