Gudstjenestemusikk for barne- og ungdomskor

kr150,00

Produktnummer: 336 Kategorier: ,

Beskrivelse

Hva skal barnekoret synge når det deltar i gudstjenesten? I dette heftet presenteres enkle liturgiske sanger som gir koret mulighet til å delta på barnas premisser – og på gudstjenestens premisser.

Hovedtanken er at barnekoret eller ungdomskoret ikke er «gjester» i gudstjenesten, men er med og leder den. Når koret har oppgaver gjennom hele gudstjenesten, vil barna bli engasjert og lettere kunne oppleve at det de gjør er betydningsfullt og har en viktig funksjon. Når koret trer inn mange steder i gudstjenesten, er det med på å skape dynamikk og liv. Dette forsterkes ytterligere av dialogformen i mange av sangene. Mange korforesatte er ikke vante kirkegjengere – slike sanger gjør det enklere for alle å delta. Sangene kan øves inn som en del av det faste gudstjenesterepertoaret og brukes hver gang koret deltar på gudstjeneste.

Det er skrevet forslag til innstuderingsmetodikk til alle sangene. Bruk dette som det står, eller tilpass til koret du leder. Et grunnpremiss for metodikken er at sangerne får høre de nye sangene flere ganger før de selv synger. Da øker sannsynligheten for at de synger riktig, og behovet for feilretting minsker. Forskjellige innstuderingsmetoder er foreslått til de ulike sangene. Noen ganger kan det som er skrevet til én sang også fungere til en annen, men det er et poeng at korleder varierer innstuderingsmetodene gjennom øvelsene. Dette hjelper sangerne til å holde fokus. Bakerst i heftet er noen av innstuderingsmetodene utdypet. For mer inspirasjon til innstuderingsmetodikk, se Aarflot, R.C. (Red.). (2022). Barnekor – med poesi og bevegelse. Kirkesangforlaget