Pascha iuvenalis (instrumentstemmer)

kr312,50 inkl. mva

Produktnummer: 329 Kategorier: ,

Beskrivelse

Pascha iuvenalis – påske for ungdom
Tekst: Arve Brunvoll / Musikk: Odd Johan Overøye
for kor SAB, solistar, klaver, keyboard/orgel, gitar, bass, fløyte/saksofon og slagverk

Dette verket er tinga av Ung kirkesang og Korskulen i Bø og vart innøvd og framsynt på korsommarskulen på Drottningborg, Grimstad 6. august 2021.

Verket har vorte til i eit gjensidig inspirerande samarbeid mellom tekstforfattar og komponist.

Frå båe har det vore eit ønske å lage eit verk som ikkje har ein einsarta stil gjennom i alle delane. Det svarar for det første til dei dramatiske vendingane i sjølve påskeforteljinga når du skal sjå dei saman i ei tekstleg og musikalsk hending. Men det har også vore eit eige ønske hjå forfattar og komponist om å la fleire røyster kome til orde. Slik møter vi i musikken ulike stilartar. Og i tekstane skifter nye, originale tekstar m. a. med ein hymne frå den gamle kyrkja og ein islandsk pasjonssalme frå 1600-talet. Også dei originale tekstane vil la ulike røyster kome til orde i vanlege salmar, rap og gospelsong.

Pascha iuvenalis kan framførast som eit musikkverk i fleire versjonar i konsertform. Men det opphavlege ønsket om ei påskemesse for ungdom er teke vare på. Det vi kan sjå som ord-delen i messa er knytt til dagane i påska. Palmesundagen er temaet for Introitus, inngongssongen. Det som omfattar skjærtorsdag, langfredag og påskedag represnterer tekstlesings- og forkynningsdelen i gudstenesta. I skjærtorsdagstekstane kling også syndsvedkjennings- og kyriemotivet med.

Påskedagsmotivet vert ført vidare i salmesongen i nattverddelen. Men det er ikkje teke med ein eigen nattverdliturgi. Om ein vil gjere verket som ei nattverdmesse, kan ein til dømes nytte den nattverdliturgien som ligg føre i gudstenesteboka til Den norske kyrkja.

Pascha iuvenalis finst i to versjonar; ei forenkla utgåve der dei supplerande bibeltekstane blir lesne, og éi utgåve med gjennomkomponerte bibeltekstar.